Lessen op locatie

Gevarieerd lesaanbod op locatie 


De school heeft een gevarieerd lesaanbod voor peuters vanaf 2.5 jaar t/m het basisonderwijs. Zij volgen ons Nederlands Taal en Cultuur Onderwijs (NTC) programma

Onze leerlingen worden ingedeeld in groepen die aansluiten bij hun kennis van de Nederlandse taal & cultuur en hun leeftijd. Zo hebben wij kinderen die thuis overwegend Nederlands spreken (moedertaalonderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs) en waarvoor het belangrijk is dat zij de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil houden voor een eventuele terugkeer. 

De school onderwijst ook kinderen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken (vreemde taal onderwijs, NT2) maar deze lessen zijn vooralsnog online. Bij genoeg animo kunnen deze lessen ook op onze school locaties plaatsvinden.